داغ دل .............

 

داغ دلم داره تازه میشه...

قراره بازم ببینمش...

فک نکنم طاقت بیارم....

 این دفعه میمیرم از غمش...

داغ دل....

همون که رفتو دلمو شکست...

رفتو رو اشکام چشاشو بست...

همون که دلتنگشم همش....


وای خدا......

/ 0 نظر / 12 بازدید