# متن_های_احساسی

سکوت .......

  سکوتـــــــــــــ ...و دیگر هیچ نمی گویم ...!که این بزرگترین اعتراض دل من استــــــــــبه او ...سکوت را دوستـــــــــ دارمبه خاطر ابهت بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

کجایی

    هـــزار بار این پهلو اون پهـــــــــــــــــــــلو میــــــــشم فایــــــــده ای نداره این تخـــــــــــت خواب آغـــــــوش گرم تــــــــــورو کم داره رفتنت دلمو میلرزونه و عاشــــــــــــق ترم میــــــــــکنه وقتــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید