# عاشقانه
من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو*** مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم. (((بهناااااز)))
/ 1 نظر / 7 بازدید

بوسه

  اَز بوسهــ هـــآی  قُلـآبی تِلِفُنیـــ خَستهـــ شُدَمـــ اَز بغَلـــ هـــآی مُحکَمــ اِســ اِمـــ اِسیـــ اَز عِشقـــ بــــآزی از هَمهـــ خَستِهـــ اَمـــ تــــو کِنــــآرَم بــــآَش هَــــوآی تَنَتـــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

عشق

  عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ !   اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے !   مَـرآ " شُمــآ " ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید