# عاشقانه
من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو*** مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم. (((بهناااااز)))
/ 1 نظر / 7 بازدید
من اومدم به دنیا فقط مال تو باشمخداکند عزیزم که لایق تو باشم *بهنااااز*
/ 1 نظر / 2 بازدید

بوسه

  اَز بوسهــ هـــآی  قُلـآبی تِلِفُنیـــ خَستهـــ شُدَمـــ اَز بغَلـــ هـــآی مُحکَمــ اِســ اِمـــ اِسیـــ اَز عِشقـــ بــــآزی از هَمهـــ خَستِهـــ اَمـــ تــــو کِنــــآرَم بــــآَش هَــــوآی تَنَتـــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید