# شعر_عاشقانه

سکوت .......

  سکوتـــــــــــــ ...و دیگر هیچ نمی گویم ...!که این بزرگترین اعتراض دل من استــــــــــبه او ...سکوت را دوستـــــــــ دارمبه خاطر ابهت بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید