باختن به عشق

عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز

اختن به عشق درد نیست...

بلکه از دست دادنش یه درد بزرگه..

عشقتو باختی؟..

یا از دستش دادی؟...

هیچکدوم از اینا مهم نیست ...

باور کن حتی اگه یک نفر هم مثل خدا دوست داشته باشه هزار تا می ارزه به این عشقا..

اره..باور کن..

/ 0 نظر / 11 بازدید