زندگی ................


زندگی...
اگر دقت کنی واژه سنگینیست...
اگر در آن به سوی خوشبختی به همراه رضایت خداوند باشی...
ضرر نخواهی کرد...
من...
تو...
همه...
میتوانیم به ان برسیم..
فقط با یک دلیل..
و آن جز با خدا بودن نیست...
با خدا باشی خدا تو را مورد لطف خودقرار میدهد..
و آن وقت خوشبختی توست.../ 1 نظر / 13 بازدید